Contact Us

AVAILABLE CLASSES

สถาบันสอน เทควันโด O.Y.P OLYMPIC มีนบุรี ประสบการณ์ 10 ปี
ศูนย์ฝึกเทควันโดสำหรับก้าวแรกและก้าวสู่ความสำเร็จของคุณ 

เปิดสอนเทควันโดให้กับผู้ที่สนใจ และกำลังมองหาศูนย์ฝึกมาตรฐาน ทางสถาบัน ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ มากว่า 10 ปี

หลักสูตรพื้นฐาน

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียน ทางสถาบันสอนเทควันโด OYP OLYMPIC จะไม่นำผู้เรียนที่เพิ่มมาฝึกมาเรียนรวมกับนักเทควันโดที่มีพื้นฐานแล้ว เพราะเราใส่ใจในรายละเอียด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ มือและเท้าขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมของร่างกายได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรต่อเนื่อ

สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะแล้ว ระดับสายเหลืองขึ้นไป ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเตะในท่าต่างๆ ที่เป็นเทคนิคการสอนเฉพาะของทาง OYP OLYMPIC ที่เน้นสอนการอย่างถูกวิธีและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดกับการฝึกในระดับที่สูงขึ้น

หลักสูตรขั้นสูง

หลักสูตรเทควันโดขั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะที่สูงขึ้นและอยู่ในระดับสายน้ำตาลขึ้นไป หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะสำหรับการสอบขึ้นสายดำ เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ระดับสายดำอย่างมีระบบ

PROFES
SIONAL

หลักสูตรนักกีฬา

การฝึกซ้อมในการสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขัน ทางสถาบันได้พัฒนาการฝึกหลักสูตรนักกีฬา ให้มีความโดดเด่นของหลักสูตร โดยเราสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งแชมป์ประเทศไทย และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงการแข่งขันระดับนานๆ ชาติ ทางสถาบันสอนเทควันโด OYP OLYMPIC ก็ประสบความสำเร็จในเวทีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และส่งนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติไทยอย่างภาคภูมิ

หลักสูตรฮับกิโด้

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกการป้องกันตัวระยะประชิด ทำการจับล็อค การปลดจากการถูกจับล็อค การทุ่ม การหักข้อต่อและการต่อสู้กับอาวุธด้วยมือเปล่า พร้อมฝึกฝนเพื่อใช้ในการป้องกันตัว และเพื่อสุขภาพ ยังช่วยพัฒนาสมาธิ จิตใจ และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

TUITION

FEE

Taekwando1.2.png
for web_9351.jpg

OLYMPIC PRO

TAEKWANDO THAILAND

นำทีมโดย  โค้ช โจ้ ธิติพงษ์   โสพณเฉลิมนันท์ 

อดีตนักกีฬาทีมชาติ 

 "สร้างคนดี สร้างคนเก่ง สร้างคนกล้า เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน"