RISING STAR

AVAILABLE CLASSES

Blowfish Badminton Club ได้แบ่งหลักสูตรการฝึกสอนให้กับนักเรียนเป็นสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเพื่อสุขภาพ หรือหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ หรือหลักสูตรเพื่อการแข่งขัน

BASIC &
HEALTHY

หลักสูตรพื้นฐานและสุขภาพ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเยาวชนผู้เริ่มต้นเล่นแบดมินตันหรือเริ่มต้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่มีทักษะที่ถูกต้อง ต้องการออกกำลังกาย และเรียนรู้ทักษะในการเล่นแบดมินตันที่ถูกต้อง

หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ

แข่งขัน เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง โดยในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องฝึกซ้อมอย่างน้อย ห้าวันต่อสัปดาห์ จนถึงหกวันต่อสัปดาห์

TUITION

FEE

SWIMMING

ACADEMY

นำทีมโดย  โค้ชเปี๊ยก เจษฎา พงศ์กมลาสน์  และทีมงานผู้ฝึกสอนมืออาชีพ   

 "มุ่งมั่น ฝึกฝน เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ผมเชื่อว่าเด็กไทย สามารถพัฒนาได้ไกล ไม่แพ้ชาติอื่น ขอเพียงมีความมุ่งมั่น"