AVAILABLE CLASSES

เป็นหลักสูตรที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงทักษะต่าง ๆ ของมวยไทยได้อย่างถูกต้อง โดยทางสถาบันจะแบ่งระดับการเรียนมวยไทยออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานมวยไทยที่ถูกต้อง เช่น การรำมวย การจดมวย การสืบก้าว การป้องกัน การใช้อวัยวะเป็นอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก

หลักสูตรขั้นกลาง

ในขั้นกลางผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็จะเป็นระดับความสามารถขั้นก้าวหน้า ครูผู้สอนจะสอนให้ทราบถึงทักษะในการ รุก - รับ และการป้องกันตัวด้วยแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตรขั้นสูง

การใช้แม่ไม้มวยไทยให้ได้ดีมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด และประการสำคัญผู้เรียนทุกท่าน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการของมวยไทย รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย

TUITION

FEE

MUAY THAI

ACADEMY

นำทีมโดย  ครูเจมส์   เดชฤทธิ์   สนั่นเครื่อง

 "มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ไทยไม่แพ้ไครในโลก "