FROM START TO PROFESSIONAL.

OLYMPIC SIZE.

Contact Us

AVAILABLE CLASSES

SS Swimming Academy สถาบันสอนว่ายน้ำ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ โดยทีมผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนานเหมาะในแต่ละวัย โดยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 6  ระดับ ได้แก่   หลักสูตรดาวทะเล  หลักสูตรปลาปักเป้า  หลักสูตรปลาโลมา  หลักสูตรปลาวาฬ  หลักสูตรปลาฉลามวาฬ  หลักสูตรปลาฉลาม และยังมีหลักสูตรนักกีฬา  หลักสูตรไตรกีฬา  หลักสูตรจับสโตรก

หลักสูตรดาวทะเล

เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคย สามารถลอยตัวได้

หลักสูตรปลาปักเป้า

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มทักษะที่ยากขึ้นจากระดับที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถว่ายน้ำฟรีสไตล์ได้

หลักสูตรปลาโลมา

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพัฒนาการทางการว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้ไกลขึ้น  ว่ายน้ำท่ากรรเชียงได้ ลอยตัวได้นานขึ้น

หลักสูตรปลาวาฬ

เพื่อการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้ ระยะทางไม่น้อยกว่า 50 เมตร ว่ายท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

WHALE
SHARK

หลักสูตรปลาฉลามวาฬ

เป็นหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อการพัฒนาท่าทางการว่ายน้ำที่สวยงาม  ผู้เรียนสามารถว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร  ว่ายท่ากรรเชียง  ท่ากบ  ได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 50 เมตร  ลอยตัวได้นานกว่า 5 นาที

หลักสูตรปลาฉลาม

เป็นหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬา  ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะและเทคนิคเช่นเดียวกับนักกีฬา เช่น การออกสตาร์ทจากแท่นกระโดด  การ

กลับตัว  การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ และการเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำ

หลักสูตรนักกีฬาว่ายน้ำ

เป็นหลักสูตรสำหรับกลุ่มนักกีฬา ที่มีพื้นฐานการว่ายน้ำได้ทั้ง 4 ท่า เพื่อพัฒนาตนเองในการเป็นตัวแทนในนามทีมว่ายน้ำของทางสโมสร เพื่อไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งนักกีฬาจะได้รับการฝึกฝนจากโค้ชที่มีประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ระดับประเทศ

หลักสูตรว่ายน้ำ

สำหรับไตรกีฬา

เป็นหลักสูตรว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือยังไม่มีพื้นฐานการว่ายน้ำที่ถูกต้อง ที่เหมาะสมกับการว่ายน้ำแบบ Open Water เพื่อการแข่งขันไตรกีฬา ในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฏี โดยจะให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เทคนิคต่าง ๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบและฝึกฝนความชำนาญของตนเอง

หลักสูตรจับสโตรก

เป็นหลักสูตรผู้ที่ว่ายน้ำเป็นแล้วในระดับหนึ่ง ที่ต้องการจัดท่าทางลักษณะการว่ายที่ดีและถูกต้องทั้ง 4 ท่า เพื่อให้สามารถว่ายน้ำได้ระยะมากขึ้น จากผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ

TUITION

FEE

Revise Swimming.png
re_225915_edited.jpg

SWIMMING

ACADEMY

โดย ทีมงานผู้ฝึกสอนมืออาชีพ   

 "มุ่งพัฒนาให้เด็กและเยาวชนสามารถว่ายน้ำเป็นและช่วยเหลือตัวเองจากภัยทางน้ำได้ รวมถึงการต้องพัฒราสู่นักกีฬา โดยทีมผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี"

re_8632_edited.jpg
Untitled-2-2.jpg